Baner reklamowy - MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy językowe, biznesowe i artystyczne w Głogowie!
Espanita.glogow.pl - Najlepsze kursy języka hiszpańskiego w Głogowie! | Mała Akademia Edukacja & Sztuka

Uwaga! W roku 2017 nie przyjmujemy nowych zapisów.

Zapraszamy na kursy języka angielskiego!

Metodyka

W Espanita stawiamy na aspekt komunikacyjny języka, skupiając się na nauce przez działanie. Chcemy, aby uczeń potrafił posługiwać się językiem zarówno w sytuacjach codziennych typowych dla krajów hiszpańskojęzycznych, jak i w różnych środowiskach (społecznym, zawodowym, akademickim, itp.). Z tego względu wszystkie używane przez nas materiały są oparte na klasyfikacji poziomów biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy (CEFR), oraz na planie podstawy programowej Instytutu Cervantesa.

Nasze zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku hiszpańskim, także na poziomie A1, gdyż jak udowodniono, jest to sprawą kluczową w szybkim przyswajaniu języka. W razie potrzeby, w wyjątkowych sytuacjach, możemy jednak odpowiedzieć na pytania posługując się językiem polskim lub angielskim.

Jakie metody stosujemy?

Najważniejszym założeniem współczesnej metodyki nauczania języków obcych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, bo przecież tak najczęściej się komunikujemy i głównie temu celowi podporządkowany jest nasz program nauczania. Zadaniem stosowanej przez nas metody komunikatywnej jest przełamanie bariery językowej i umożliwienie słuchaczom swobodnego funkcjonowania w środowisku hiszpańskojęzycznym – zarówno na polu zawodowym, jak i towarzyskim, czy turystycznym. Zapewniamy naukę na ponad 13-tu różnych poziomach zaawansowania (od zupełnie początkującego do bardzo zaawansowanego) oraz możliwość kontynuacji nauki na kolejnym, wyższym poziomie.

Początkowy etap nauczania obejmuje słownictwo z życia codziennego, przygotowując słuchaczy do porozumiewania się w języku hiszpańskim w standardowych sytuacjach życia codziennego (np. robienie zakupów, pytanie o drogę, zdobywanie informacji na dworcu, w hotelu, czy rozmowa o pracę po hiszpańsku).
Na kolejnych, wyższych poziomach słuchacze systematyzują i rozszerzają poznany wcześniej materiał gramatyczny, wzbogacają słownictwo, doskonalą umiejętność swobodnego i płynnego wypowiadania się w języku obcym oraz szerzej poznają kontekst kulturowy.

Stosujemy eklektyczne zestawienie metod nauczania języków obcych:

 • Communicative Approach – nacisk na komunikację językową- język mówiony i pisany
 • Direct Method – użycie języka w maksymalnym wymiarze w toku zajęć, ograniczanie komunikacji w języku ojczystym
 • Student-Centered Approach – podkreślenie podmiotowości studenta w toku zajęć

Sprawności językowe

Student zdobywa następujące sprawności językowe:

 • ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
  rozumienie sensu wypowiedzi rodzimych użytkowników języka w różnych warunkach odbioru
  rozumienie wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy
 • MÓWIENIE
  formułowanie płynnych i spójnych wypowiedzi na określone tematy z zastosowaniem odpowiednich form
  wykorzystanie znajomości fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi
  wyrażanie własnych opinii
  właściwa reakcja językowa na wypowiedź rozmówcy
 • CZYTANIE
  rozumienie dłuższych i złożonych tekstów (np. prasa)
  wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo nie zrozumianego tekstu
 • PISANIE
  formułowanie zróżnicowanej syntaktycznie i leksykalnie wypowiedzi pisemnej na różne tematy
  sformułowanie własnego i otrzymanego komunikatu
  pisanie listów formalnych i nieformalnych
  stosowanie zasad ortografii i interpunkcji
  klasyfikowanie faktów i informacji

Materiały dydaktyczne

Wybrane przez nas podręczniki opierają się przede wszystkim na komunikacji. Obfitują w proste dialogi i gry zachęcające do używania nowo poznanych słów i zwrotów. Znajdują się w nich także liczne ćwiczenia z odsłuchu, które pozwalają szybko nauczyć się, jak wyłowić sens wypowiedzi z niezrozumiałego tekstu. Mimo, że program książek jest ciekawy i urozmaicony, postanowiliśmy dodatkowo wzbogacić go o nasze własne pomysły oraz te ćwiczenia i gry z innych źródeł, które wydały nam się interesujące. Na zajęciach wykorzystywane są też różnego rodzaju pomoce dydaktyczne (m.in. nagrania audio-video, plansze, gry i słowniki).
Na najwyższych poziomach (B2, C1) przeważają materiały autorskie naszych Nativos, oparte głównie na tekstach autentycznych zaczerpniętych z prasy, literatury czy Internetu.

Lektorzy – czyli los Nativos

Szczególną rolę w procesie nauczania odgrywa nauczyciel. Dlatego też naszych lektorów dobieramy wyjątkowo starannie. W rezultacie zajęcia prowadzone są przez młode osoby posiadające odpowiednie wykształcenie filologiczne oraz metodyczne. Nasi lektorzy kochają hiszpański, lubią i potrafią uczyć, a ponad to stale podnoszą swoje umiejętności na specjalnych szkoleniach i warsztatach metodycznych.
Na wszystkich poziomach zajęcia prowadzą – los nativos, czyli nauczyciele, dla których hiszpański jest językiem ojczystym. W naszym zespole jest to Sara Garcia Bulido.

Sara Garcia Bullido

Rodowita hiszpanka, absolwentka Edukacji Społecznej na Uniwersytecie w Maladze. Posiada ponad 7 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w nauczaniu języka hiszpańskiego dla obcokrajowców (ELE). Ciągle uczy się i podnosi poziom swojej wiedzy.

Sara Garcia Bullido - zdjęcie postaci

„Przybyłam do Głogowa rok temu w ramach wolontariatu europejskiego. Bardzo mi się tu spodobało i postanowiłam tutaj zamieszkać.

Wciąż staram się podnosić swoje kompetencje w pracy zawodowej. Mówię płynnie po angielsku i posiadam podstawowy poziom komunikacji w języku polskim.

Pasjonuję się sportem i edukacją, których wartości pokazały mi, że motywacja jest kluczem do sukcesu. Wrodzona chęć pomagania innym sprawia, że moja praca jako nauczyciel jest dla mnie bardo satysfakcjonująca. Dzielenie się językiem i kulturą mojego rodzinnego kraju jest czymś, co bardzo cenię i daje mi wiele spełnienia.

Sama jestem również osobą uczącą się języków i wiem, że istnieją różne metody. Nauka języka to coś więcej niż nauka ortografii czy gramatyki – to pasja poznania i doświadczania innej kultury. Dla mnie najważniejsze w komunikacji jest interakcja z drugą osobą.

Jako rodowita hiszpanka z metodycznym przygotowaniem i niemałym doświadczeniem mogę zapewnić skuteczną i przyjemną metodę nauczania języka hiszpańskiego w zasadzie na każdym poziomie nauczania.

Wśród naszych klientów są m.in.:

 • ma-klient-amerigas
 • ma-klient-alvo
 • ma-klient-avon
 • ma-klient-maxam
 • ma-klient-ritex
 • ma-klient-eiglobal
 • ma-klient-darr
 • ma-klient-dolzamet
 • ma-klient-lsse
 • ma-klient-dk-lotniczy
 • ma-klient-dk-motor
 • ma-klient-intl
 • ma-klient-fundacja-miedz
 • ma-klient-pkl
 • ma-klient-psf
 • ma-klient-krisbau
 • ma-klient-umwd
 • ma-klient-powiat-glogowski
 • ma-klient-gmina-glogow
 • ma-klient-km-glogow
 • ma-klient-sm-nadodrze
 • ma-klient-zgm-glogow
 • ma-klient-kozminski
 • ma-klient-debra
 • ma-klient-dfop
 • ma-klient-zlop
 • ma-klient-tratwa
 • ma-klient-szansa